Vi förlänger livstiden på dina betongpannor!

SPARA UPP TILL 70% AV KOSTNADEN

FÖRLÄNGER LIVSLÄNGDEN 20-25 ÅR

10 ÅRS GARANTI

Vi tar hand om ert tak

När en betongpanna är ny så har den ett ytskikt av färg. Med tiden slits dock ytskiktet bort. Fram träder pannans betongstomme som är porös och suger åt sig fukt. Mossa och påväxt får lätt fäste på den sträva ytan och lever gott av fukten som stannar kvar i pannan. Taket får ett tråkigt och ovårdat utseende.

Ett än större problemet är att pannan börjar vittra sönder p.g.a. av de frostsprängningar som uppstår på vinterhalvåret.
Låter man denna process fortsätta för länge så blir pannan tillslut så dålig att den inte längre klarar av att hålla emot regn och nederbörd. Vatten kommer då in under pannorna och orsakar fuktskador på undertaket. Taket måste då läggas om, vilket innebär en stor kostnad för fastighetsägaren.

Men om man i ett tidigare skede återskapar ett ytskikt genom att tvätta och måla pannorna, så stoppar man processen och förlänger livslängden på taket med 20-25 år.

Hur fungerar takbehandlingen?

Nedan visas steg för steg hur en takbehandling går till.